När vi inte kan allt själva känner vi de som kan

För de moment, arbeten och installationer som ligger utanför en byggares kompetens har vi jättebra samarbetspartners - våra underleverantörer.

För att installera elektriska ledningar och dra rör och avlopp behövs specialkompetens. Den har vi i våra underleverantörer. Alla våra underleverantörer har dessutom den kompetens och certifiering som krävs.