Vad betyder generalentreprenad och AMP?

Som nybyggare finns det mycket man måste kunna, eller minst känna till. Här har vi sammanställt en liten enkel ordlista som vi hoppas du kan få lite hjälp av. Om det finns flera ämnen som är obekanta, skriv till oss andrew@aabygg.com.

Totalentreprenad (TE)

 • Ge entreprenaden till någon som projekterar, planerar, och ansvarar för hela resan. Det kan vara allt från att bygga ett trähus som ska fungera som bostad till att det finns ritningar och rumsbeskrivning.
 • TE har ansvaret för att alltihop fungerar, både byggtekniskt och med själva byggandet.
 • TE måste också ha möjlighet att påverka olika val för att det ska kunna fungera. Visst kan du kräva allt ska vara Samsung men då får du betala för Samsung.

Generalentreprenad (GE)

 • GE kan du anlita att bygga efter dina önskemål, och du kan låta dem sköta alla bygg och samordning.
 • Skillnaden mot TE? Det är du som står för ritningar och beslut. Inget mer ingår än det som är avtalat, och om något inte stämmer/fungerar är du som har ansvaret.
 • Kallas ibland även Utförande Entreprenad

Underentreprenad (UE)

 • Det finns inte så många byggföretag som har egna elektriker, rörmokare, målare m.m. Då tar man in spetskompetensen där det behövs.
 • Du kan ta in UE direkt och spara lite pengar. Din byggare kommer att ta provision på dem.
 • Ta du in olika UE stå du också för samordningen, som kostar om det inte fungerar till 100%
 • Ansvarsfrågan blir komplicerad med många UE, i jämförelse med en GE/TE

Byggherren

 • Byggherren är beställaren/kunden. Det är han som har ansvaret för att alla krav uppfylls. KA, BAS- U/P, AMP, PBL, Brandskydd & olika tillstånd m.m.
 • Ansvaret kan lämnas över (skriftligt) till en uppdragstagare, men det är ändå du som har ansvaret att detta görs och att fungerar.
 • TE har en större andel av ansvaret om byggherren är konsument. Men detta kan ändras om konsumenten anlitar andra på bygget samtidigt.

Byggarbetsmiljösamordnare ( BAS)

 • Finns i två varianter - Planering & projektering (P) eller Utförande (U)
 • Ansvarar för säkerhet & miljö på arbetsplatsen
 • Upprättar AMP
 • Det finns inte krav på att använda en certifierad BAS- P/U. Men den som är utsedd måste kunna visa upp skriftligt intyg på att de har passande erfarenhet och kunskap om gällande lagstiftning.

Arkitekt/konstruktör

 • Arkitekten kan rita upp ditt hus för bygglovsansökningen.
 • Det är konstruktören som vet hur tjock bjälklagen måste vara.
 • Man får ha förståelse föratt arkitektens dator inte alltid har lika tjocka linjer som konstruktörens balkar.

Kontrollansvarig (KA)

 • KAs uppdrag är att säkerställa alla krav som samhället har på att ditt bygge uppfylls enligt Plan & bygglag (PBL)
 • Med nya reglerna måste KA utses redan i bygglovshandlingen.
 • KA enligt PBL är inte ansvarig för kvalitet på hantverkaren.
 • Bl.a. skrivs det en kontrollplan. Detta är inte densamma som byggaren använder för sina dagliga kontroller, men det finns mycket som kan ingå i båda två.
 • KA gör sista uttalandet för att få bygget godkänt.

Arbetsmiljöplan (AMP)

 • AMP är ordningsreglerna på bygget. Jobbar du på kontoret? Går du en skyddsrond en gång om året? Då bygget är både en farlig och växlande miljö kan du räkna med att behöva göra en skyddsrond minst var 10e dag. Om inte oftare!
 • Skrivs av BAS (P) och BAS (U)
 • Måste hållas uppdaterad efter omständigheterna på bygget.
 • Det finns färdiga mallar, men AMP måste skrivas efter det specifika bygget. Man måste kunna känna igen bygget genom AMP’n.
 • Se www.ampguiden.net för mer info. Redan när man jobbar på 2 meters höjd är det krav, så kolla upp det!

Besiktningsman

 • Då bygget är färdigt är det besiktningsmannen som granskar allt. Allt från dokument till bra yta på målade väggar.
 • Byggaren tycker så klart att allt är bra. Få med i avtal att besiktning ska göras före slutbetalning.
 • Det är oftast beställaren som är betalare för besiktningen.
 • Om det krävs ombesiktning, bör entreprenad står för kostnaden

Ändring, Tillägg & Avdrag (ÄTA)

 • De flesta föredrar Ändring & Tilläggs Arbete, och glömma bort ´avdrag` men det händer.
 • Lite som ´dolda fel´, om det uppkommer något som TE inte kunde förutse har han rätt att ta extra
 • Du kan få tillbaka pengarna om du avstå något i beställningen, men inte bara för att det visade sig lättare för byggaren
 • Få det i avtalet om prislistan för ÄTA. Annars kan du betala för mycket på dagen, det är svårt att förhandla då ditt hus ligger i delar.
 • ÄTA borde godkännas innan de utföras, men det finns vissa lägen då man måste acceptera i efterhand.

Betalningsplan

 • Undvik att betala i förskott. Däremot kan du inte förvänta dig att byggaren ska lägga ut för alla byggets kostnader. Istället kan man betala efter utfört arbet enligt arbetets tidsplan.
 • Om något är specialtillverkat kan t.ex. förskottsbetalning vara aktuellt.
 • Det kan handla om en grövre beräkning, t.ex. 50% av grundläggning, inte alla kvitto och tidssedlar som finns (Om det inte är så du väljer löpande avtal istället för en fastpris)

ROT-avdrag

 • Byggaren tjänar inte extra på ROT-avdraget. Men det gör du! Om du tycker snickaren kostar för mycket fråga din chef vad du kostar. Med ROT-avdrag får du halva priset på arbetet, och ett försäkrat bygge med garanti.
 • Mer info finns på www.skatteverket.se
 • 50% av arbetskostnaderna dras av från fakturan.
 • Ansöka om ROT-avdrag är din skyldighet. Om det inte medges är det du som betalar byggaren resten.

Avtal

 • AB(T), AB(M), AB(U). Det kanske är förvirrande med alla dessa avtal men de skrivs för att underlätta. Avtalet kan skrivas på baksidan av ett kuvert om man så vill men här är de färdiga.
 • Avtal är gjort för att alla ska följa samma regler.
 • Om det finns något som inte är bra, hoppa över det. Så länge båda parter är eniga.
 • Något som inte står med? Skriv in det.
 • Allmänna bestämmelser för småhusentreprenader(ABS 09) och Hantverkarformuläret 09 är skrivna med konsumenten i åtanke.
 • Vad du än skriver under som konsument kan du inte försämra dina lagliga rättigheter.

Våtrum

 • Det är jätteviktigt med kvalitet på våtrumsbygget. Skadan kan bli mycket större än bara i våtrummet själv. Reglerna kan vara komplicerade, eller enkla. Kortfattat, lagen säger bara att det måste fungerar, att det ska vara bra miljö för alla inblandade. Men det finns branschregler och krav från försäkringsbolag som bör följas.
 • Det finns olika regler beroende på vad du vill ha för yta.
 • Plattsättaren kanske är behörig enligt olika bokstavskombinationer, men hur ofta är det han som bygger badrummet? Ta ett seriöst byggföretag.
 • Om du tar in olika entreprenörer kommer det bli svårt att bevisa vems fel det var vid en eventuell framtida skadeutredning.