Kontrollansvarig enligt PBL

AA Bygg är godkända som Kontrollansvarig (N) enligt PBL (Plan- och bygglagen), också kallad "certifierad kontrollansvarig". Kontakta oss om det skulle behövas för att söka bygglov.

  • Sitecon - Kalkyl/datorstöd för bygget
  • Betong klass 2
  • SAM Skyddsarbete
  • Våtrumsansvarig
  • Arbetsmiljöansvarig – BAS U
  • Fuktsäkerhetsansvarig
  • Ställningsbyggnad (9m)
  • Arbetsledare grundkurs
  • Heta arbeten inklusive tätskikt samt tillståndsansvarig