Vilka är vi då?

andrew richardson

har arbetat i byggnadsbranschen i snart 30 år, varav de senaste 20 åren i Sverige.

Andrew har en gedigen kunskap om försäkringsskador, lokalanpassning, ROT-projekt, nybyggnation av villor och renoveringar av innergårdar. Andrew har dessutom stor erfarenhet av K-märkta fastigheter.

annika richardson

har arbetat heltid inom företaget sedan 2014. Med mycket måleri och bygg har det varit en brant inlärningskurv med lysande result. I ett mansdominerat yrke behövs denna input då vi oftast ser byggnadsprojektet från olika synvinklar. Annika har bevisat därmed att man inte behöva vara 1,80m lång och väga 90kg för att kunna ta plats och utföra ett bra jobb.